KEREN XASARKERDE MUJESKORO PROFILI

Akate šaj, bilovenge te kreirinen xasrkerde mujeskere profilija. Pala e informacijengoro hramovibe, avtomatikane generirinela pes tasviri, save so šaj te istimalkeren sar dendo dumo ko policijakoro rodibe. Te manglen, e xasarkerde mujeskoro profili šaj te čhiva ki tumari Facebook rigori, Instagram thaj web-rigori. Odoleske, tumare informacije majangle ka oven dikhle administratorestar thaj pali adava ka sikaven pes ko web.

Buteder, „ARAKH MAN“ kontaktirinela e kreatoresar profileskoro baši xasarkerde muja.

Len sama: angleder te kreirinel pes profili baši xasarkerde muja, musaj te del pes rodipe ki policijakiri štacija!

KREIRIN XASARKERDE MUJESKORO PROFILI

*Musaj te hramonen adala umala

Detalija baš o xasarkerdo muj:

(Baši informacijengoro protektiribe, hramonela pes numa i avguni šabdi.)

Kana thaj kote si dikhlo o xasarkerdo muj:

Mujeskiri deskripcija:

Tasvireskoro formati: jpg, gif, png, jpeg | Maksimalno fajleskoro baripe: 2 MB.

Xasarkerde mujeskoro than dživdipaske:

(akala informacije nane te sikaven pes)

Havljarutne manušeskere informacije:

(numa kontakteske, našti te dikhen pes ki web rigori)